Creative Dot Magazine

Uppgift i skolan där vi som grupp skulle skapa ett designmagasin. Magasinet fick endast innehålla egenproducerat material och några av de obligatoriska artiklarna var två olika tutorials, en artikel om typograf och en artikel om ett tryckeri eller tryckmetod. I uppgiften ingick att trycka magasinet på tryckeri och vi själva valde papperskvalitét och liknande.

2016
Back to Top