Examensarbete för Venture Cup

Examensarbete på uppdrag av Venture Cup, att uppdatera och omdesigna deras grafiska profil. Logotypen är densamma som innan. Profilfärger är uppfräschade samt nytt typsnitt och bildmanér. Då Venture Cup är en ideell organisation låg den stora utmaningen i att hitta lösningar som allra helst var gratis, eller iallafall väldigt kostnadseffektiva. till exempel; en av Venture Cups utmaning har varit kvalitén på bilderna i deras bildbank, och även om de på sikt vill arbeta upp en bank med högkvalitativa bilder, så innebär det en för stor kostnad att byta ut hela bildbanken nu på en gång. Därför blev lösningen att ta fram ett färgfilter för att lägga över bilderna, vilket blev både ett sätt att få en mer tidsenlig känsla på bilderna, men också ett sätt att maskera den, i vissa fall, bristfälliga kvalitén på bildern.

2017
Back to Top