Jessica Hische

En skoluppgift: Skapa två uppslag om en grafisk designer som inspirerar dig. Upplägget ska ge samma känsla som en coffee table book. En individuell uppgift där jag gjort layout, typografi och skrivit texten.

2015
Back to Top