New Media Design

Som en skoluppgift fick vi som grupp i uppdrag att ta fram marknadsplan, grafisk identitet samt kampanj för att synliggöra synliggöra och locka nya sökande till det nya programmet New Media Design på Jönköping University. Min roll var framförallt att ansvara för de digitala annonserna samt all copy. Namnet var bestämt sedan innan och utifrån det bestämde vi att använda order "New" som ett nyckelord till vår copy och för vårt visuella språk. Huvudtemat gick ut att se världen med nya ögon eller att se världen ur ett designerperspektiv varpå glasögonen fick bli en symbol för detta tillsammans med ordet "new". Eftersom det är ett internationellt program valde vi att hålla all kommunikation på engelska. Eftersom programmet riktar sig mot nya medier ville vi också använda oss av nya medier i vår marknadsföring. Därför ligger mycket fokus på digital marknadsföring i sociala medier så som facebook, instagram och snapchat men även via interaktiva stortavlor, hemsida, webbapp och en vr-film. Genom ett direktutskick till presumtiva studenter får de dels ta del av en folder med information om programmet, en inbjudan till en workshop samt ett par vr-glasögon med länk till appen som också innehåller filmer som ger mottagaren en bild av hur det är att vara student på New Media design och Jönköping University. Vi valde också att använda glasögonsymbolen i en guerillakampanj som syntes dels på utbildningsmässor men också ute på stan på ställen där många presumtiva studenter befinner sig, t ex caféer. Vi tog även fram viss presentreklam för att kunna dela ut på mässor och på så vis göra oss ett namn. Dessutom ville vi öka kännedomen om programmet också bland branschfolk valde vi att annonsera i fackmedia så som Resumé och Cap&Design och även rikta vissa pr-aktiviteter mot denna målgrupp.

2016
Back to Top