Remake av ett resemagsin

Ett skolprojekt där vi fick text och bild och sedan skulle layouta och formge så att innehållet blev så likt som möjligt ett redan etablerat magasin.

2016
Back to Top